Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán):Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàngBước 3: Người mua thanh toán theo thông tin chủ tài khoản Ngôi nhà Mỹ phẩm LONA như sau:
  • ĐỖ ĐĂNG KHÔI
  • 1011983128
  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Cần Thơ
Bước 4: Người mua nhận hàng.Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;Bước 4: Người bán chuyển hàng;Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán.Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoảnBước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;Bước 5: Người bán chuyển hàng;Bước 6: Người mua nhận hàng.Cách 4: Thanh toán qua ngânlượng.vnBước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;Bước 4: Người mua thanh toán;Bước 5: Người bán chuyển hàng;Bước 6: Người mua nhận hàng.Đối với người mua hàng từ Lona.vn thì phải tuẩn thu theo chính sách thanh toán của chúng tôi.