Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp: Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán): Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin; Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán hàng Bước 3: Người mua thanh toán theo thông tin chủ tài khoản Ngôi nhà Mỹ phẩm LONA như sau:
  • ĐỖ ĐĂNG KHÔI
  • 1011983128
  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Cần Thơ
Bước 4: Người mua nhận hàng. Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi): Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin; Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email); Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua; Bước 4: Người bán chuyển hàng; Bước 5: Người mua nhận hàng và thanh toán. Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin; Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email); Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua; Bước 4: Ngưởi mua thanh toán; Bước 5: Người bán chuyển hàng; Bước 6: Người mua nhận hàng. Cách 4: Thanh toán qua ngânlượng.vn Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin; Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email); Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua; Bước 4: Người mua thanh toán; Bước 5: Người bán chuyển hàng; Bước 6: Người mua nhận hàng. Đối với người mua hàng từ Lona.vn thì phải tuẩn thu theo chính sách thanh toán của chúng tôi.