Son dưỡng môi không màu Scentuals

Son dưỡng môi không màu Scentuals sản xuất thủ công với 100% thành phần tự nhiên sẽ giúp dưỡng và bảo vệ môi trong thời gian dài.

Son dưỡng môi không màu Scentuals