SeaCreation THE MASK

• Chứa hàm lượng cao MicroAlgae AP
• Giảm thiếu dấu hiệu của lão hóa hiện có trên da.
• Đạt hiệu quả tốt nhất nhờ có hiệu ứng ủ bọc da.
• Dùng như mặt nạ ban ngày hoặc mặt nạ ngủ để đạt được hiệu quả tối ưu.

SeaCreation THE MASK