New PRP Pro Kit – Tách huyết tương giàu tiểu cầu

3.500.000

[coupon couponid=’59193′ name=’mediworld’] Sản phẩm tách huyết tương tiểu cầu New PRP Pro Kit Mediworld sử dụng chế tạo PRP đã hoạt hoá, giải phóng các nhân tố tăng trưởng trong tiểu cầu ra ngoài

New PRP Pro Kit – Tách huyết tương giàu tiểu cầu

3.500.000