Lona Kit 22 Hq – Tre Double Effect 2

8.007.200

Combo này sẽ bao gồm những thành phần ưu tú luôn đứng đầu bảng trong danh sách điều trị sắc tố, như L-ascorbic acid (LAA), hydroquinone (4%), Vitamin C, …, bên cạnh đó là cấp nước Hyaluronic acid khoẻ da và chắc chắn không thể thiếu một em kem chống nắng quang phổ rộng.

Lona Kit 22 Hq – Tre Double Effect 2

8.007.200