Lona Kit 2 Mela Treatment

4.852.650

Combo này sẽ bao gồm những thành phần hỗ trợ điều trị sắc tố, như Arbutin, Vitamin C, Vitamin E…, bên cạnh đó là cấp nước Hyaluronic acid khoẻ da và chắc chắn không thể thiếu một em kem chống nắng quang phổ rộng.

Lona Kit 2 Mela Treatment

4.852.650