Exuviance Super Retinol Concentrate

Exuviance Super Retinol Concentrate giúp tăng độ thẩm thấu, đem lại hiệu quả cao và đồng thời giảm thiểu khả năng gây kích ứng cho mọi loại da. Exuviance Super Retinol Concentrate tập trung vào 3 vấn đề chính khi kết hợp cùng với NeoGlucosamine

Exuviance Super Retinol Concentrate