Evenswiss Balancing Complex

Evenswiss Balancing Complex giúp cân bằng độ ẩm cho da mà không gây cảm giác nặng mặt và đồng thời điều tiết hoạt động bã nhờn, giúp da luôn giữ được độ ẩm cần thiết mà không bị thừa dầu.

Evenswiss Balancing Complex