ACM Vitix Tablets

ACM Vitix Tablets là thực phẩm bổ sung được sử dụng trong giai đoạn đầu của bệnh bạch biến, đặc biệt là ở người trẻ tuổi giúp phục hồi hoàn toàn sắc tố da

ACM Vitix Tablets