ACM Viticolor Skin Camouflage Gel

ACM Viticolor Skin Camouflage Gel có thể được sử dụng cùng với các phương pháp làm giảm bạch biến thông thường, đặc biệt là liệu trình bằng ánh sáng, để làm mờ các vùng da bị giảm sắc tố trên mặt và cơ thể.

ACM Viticolor Skin Camouflage Gel